[email protected]
+421907 778 007
Po – Pá: 8:00 – 15:30
0
0,00 CZK

Napište co hledáte

MASTERsil Křišťálové jezírko 1L

Jezírková chemie udržuje kvalitu vody prostřednictvím regulace pH, obsahu kyslíku a jiných chemikálií s cílem podpořit zdravý ekosystém v jezírku. Zobrazit více

Křišťálové jezírko 1L
Křišťálové jezírko 1L

Fotografie jsou ilustrační

Výrobce MASTERsil
184,98 CZKSleva -15 %
156,92 CZK / ks
s DPH (21.00%)
129,69 CZK bez DPH
  • Nabídka pro větší množství

Záruka 24 měsíců Kód: ms31112822 EAN: 8595169236435

Křišťálové jezírko 1L

156,92 CZK

Křišťálové jezírko 1L

Jezírková chemie udržuje kvalitu vody prostřednictvím regulace pH, obsahu kyslíku a jiných chemikálií s cílem podpořit zdravý ekosystém v jezírku.

 

Charakteristika:

MASTERsil Křišťálové jezírko je tekutý anorganický přípravek pro úpravu vody. Vyvločkuje jemné zákalové nečistoty včetně fosforu do vloček, které lze zachytit ve filtraci nebo odsát ze dna jezírka.

 

Návod k použití:

Dávkování je závislé na stupni zákalu, dávkujte v rozmezí 10-15ml na 1m³. Přípravek vlijte do nádoby s vodou a promíchejte. Upravte hodnotu pH v jezírku na hodnotu 6,8-7,8 pH. Připravený roztok vlijte rovnoměrně na hladinu jezírka, nejlépe večer při odstavení cirkulace. Druhý den lze usazené nečistoty odsát pomocí vysavače.

 

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Nevystavujte slunci a mrazu.

 

Výstražná upozornění:

  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje vážné poleptání kůže a poškození očí.

Obsahuje:

Hydroxychlorid hlinitý (EC 215-477-2,CAS 1327-41-9)

 

Bezpečnostní upozornění:

  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P264 Po manipulaci si pečlivě umyjte ruce a zasažené části těla.
  • P280 Noste ochranné rukavice, brýle a oděv.
  • P305+P351+P338 Po zasažení očí je několik minut opatrně vyplachujte vodou.
  • P405 Uchovávejte uzamčené.
  • P406 Uchovávejte v nádobě odolné proti korozi.
  • P501 odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Spotřebujte do data uvedeného na obalu.

 

UPOZORNĚNÍ: