[email protected]
+421907 778 007
Po – Pá: 8:00 – 15:30
0
0,00 CZK

Napište co hledáte

Ochrana údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

internetového obchodu svx.cz

 

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje a jak jej můžete kontaktovat?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost SVX sro, se sídlem Považská 2, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 45 615 993, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Nitra, oddíl Sro, vložka č.: 27034/N, kterou můžete kontaktovat na adrese jejího sídla, e-mailem na adrese [email protected] nebo telefonicky na tel. č. 0907 704 912.

Pro jaký účel budou zpracovávány Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zpracování Vašeho požadavku, objednávky nebo podnětu za účelem plnění smlouvy, za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů nebo pro účely plnění našich povinností. Pokud jste nám udělili souhlas, Vaše osobní údaje mohou být použity v souladu s uděleným souhlasem.

Co nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nám umožňují zpracovávat právní předpisy, a to v případě, že je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi nebo aby se na základě Vaší žádosti provedli opatření před uzavřením smlouvy, a také v případě, pokud je zpracování nezbytné pro plnění našich povinností .

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje mohou být také zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu, který může souviset s ochranou práv nebo právem chráněných zájmů.

Komu Vaše osobní údaje budeme poskytovat?

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout osobám, které se budou podílet na jejich zpracování a jiným osobám nebo subjektům, pokud to stanoví nebo umožňuje právní předpis, zejména našim spolupracovníkům. V rozporu s právními předpisy však vaše osobní údaje nikomu neposkytneme.

Jak dlouho budeme uchovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, dokud bude existovat naše oprávnění nebo povinnost zpracovávat, zejména během doby plnění smlouvy, během doby na uplatnění právních nároků nebo během doby, kterou určuje právní předpis.

Pokud se zpracování Vašich osobních údajů provádí pouze na základě Vašeho souhlasu, Vaše osobní údaje budeme zpracovávat nejdéle do doby, dokud ho neodvoláte. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím uvedených kontaktních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Jaká jsou Vaše práva při zpracovávání osobních údajů?

Mezi Vaše práva patří právo požadovat od nás přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů nebo právo na omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv při zpracovávání osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

Je třeba, abyste nám Vaše osobní údaje poskytli?

Poskytování Vašich osobních údajů může vyžadovat právní předpis, smlouva nebo uskutečnění úkonů před jejím uzavřením, případně splnění jiného účelu jejich zpracování, zejména vyřízení Vašeho požadavku, objednávky, podnětu, plnění smlouvy nebo naší povinnosti. Pokud má být naplněn účel zpracování, je nezbytné poskytnutí Vašich osobních údajů. Následkem neposkytnutí osobních údajů může být nemožnost splnění Vašeho požadavku, naplnění účelu jejich zpracování, porušení smlouvy nebo právního předpisu.

V případě, že byste měli jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo Vašich zodpovědnosti neváhejte nás kontaktovat.

Poprvé na svx.cz? Zaregistrujte se a máte přehled o aktuálních novinkách a akcích.

Sledujte náš YouTube kanál

Přejít na SVX kanál