svx@svx.cz
+421907 778 007
Po – Pá: 8:00 – 15:30
0
0,00 CZK

Napište co hledáte

MASTERsil Jezírko pH minus 1,6kg

Jezírková chemie udržuje kvalitu vody prostřednictvím regulace pH, obsahu kyslíku a jiných chemikálií s cílem podpořit zdravý ekosystém v jezírku. Zobrazit více

Jezírko pH minus 1,6kg
Jezírko pH minus 1,6kg

Fotografie jsou ilustrační

Výrobce MASTERsil
184,98 CZKSleva -15 %
156,92 CZK / ks
s DPH (21.00%)
129,69 CZK bez DPH
  • Nabídka pro větší množství

Záruka 24 měsíců Kód: ms31112922 EAN: 8595169236442

Jezírko pH minus 1,6kg

156,92 CZK

Jezírko pH minus 1,6kg

Jezírková chemie udržuje kvalitu vody prostřednictvím regulace pH, obsahu kyslíku a jiných chemikálií s cílem podpořit zdravý ekosystém v jezírku.

 

Charakteristika:

MASTERsil Jezírko pH minus je granulovaný přípravek pro zvyšování kyselosti (snížení hodnoty pH) vody v jezírku. Voda má mít hodnotu pH v rozmezí 7,0-7,4. V tomto rozmezí je zajištěno optimální působení ostatních přípravků na ošetření vody v jezírku a tím její zdravotní nezávadnost.

 

Návod k použití:

Sníží hodnotu pH o 0,1 při dávce 8g/m³ (cca 1 kopcovitá polévková lžíce na 1000l vody). Dávkování se provádí tak, že vypočtené množství potřebné pro dosažení hodnoty pH 7,2 se rozpustí v plastové nádobě s vodou a následně se rovnoměrně nalije do jezírka při zapnutém filtračním zařízení. Kontrolu hodnoty pH provádějte po dokonalém promíchání.

 

Složení:

Hydrogénsíran sodný 93%(930g/kg)

 

Výstražné upozornění:

  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Bezpečnostní upozornění:

  • P280 Noste ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a ochranu obličeje.
  • P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a pokud je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte NÁRODNÍ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Další nebezpečnost:

Látka není hořlavá. Při požáru vznikají dráždivé nebo toxické kouře nebo plyny. Prázdný obal vypláchněte s vodou a umístěte do kontejneru na tříděný odpad.

 

Skladování:

Skladujte na čistém, suchém a dobře větraném místě. Skladujte v původních obalech. Doporučená teplota skladování je od +10°C do +30°C.

 

Upozornění:

Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným zacházením s přípravkem.

 

Záruční doba je 24 měsíců od data výroby.

 

UPOZORNĚNÍ: