svx@svx.cz
+421907 778 007
Po – Pá: 8:00 – 15:30
0
0,00 CZK

Napište co hledáte

Podmínky soutěže na FB

Tým SVX s.r.o.

Účastí v této soutěži každý účastník souhlasí s tím, že jeho jméno na Facebooku může být použito k určení výherce soutěže v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů společnosti SVX s.r.o. Účastí v soutěži účastník prohlašuje, že všechny jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a správné. Účastník dále souhlasí s tím, že může být kontaktován společností SVX s.r.o. za účelem předání výhry na Facebooku. V takovém případě může být jeho adresa a telefonní kontakt uložen a použit k doručení výhry. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a účastník může kdykoli písemně požádat organizátora o jejich bezplatné vymazání. Z důvodu ochrany osobních údajů bychom chtěli všechny výherce informovat, že na zeď společnosti SVX s.r.o. na Facebooku nesmí být zasílány žádné adresy.
Zásady ochrany osobních údajů
- Výhry v soutěžích nelze právně vymáhat ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel neodpovídá za správnost kontaktních údajů, které výherce uvedl za účelem získání výhry. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za nedoručení výhry v případě změny adresy výherce, o které nebyl informován.
- Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli změnit, upravit nebo ukončit bez předchozího upozornění a bez udání důvodů.
- V průběhu celé soutěže se konkrétní soutěžící může stát výhercem pouze jednou, takže celkem bude vyhlášen pouze 1 výherce. Jména výherců zveřejní společnost SVX s.r.o. v komentáři k soutěžnímu příspěvku na facebookové stránce vyhlašující soutěž do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Poté musí výherce do 3 kalendářních dnů kontaktovat společnost SVX s.r.o. na Facebooku nebo e-mailem a uvést doručovací adresu a telefonní číslo, aby si mohl výhru vyzvednout. Pokud výherce nereaguje do 3 kalendářních dnů od oznámení o výhře, ztrácí nárok na výhru bez náhrady a bude určen náhradní výherce. Výherce není povinen cenu přijmout. Společnost SVX s.r.o. odešle výhru do 72 hodin od obdržení adresy na Slovensku, pokud nebude dohodnuto jinak.
- Pokud výherce nedodrží pravidla soutěže nebo se pokusí se soutěží manipulovat, bude ze soutěže diskvalifikován, nárok na výhru zaniká a v souladu s pravidly soutěže bude určen náhradní výherce. Příspěvky obsahující vulgární výrazy budou ze soutěže vyloučeny.
o c. Náhodný výherce vyhrává: bude vylosován 1 výherce. Počet výherců a způsob určení výherců je uveden v oznámení o soutěži. Pokud není uveden žádný způsob, bude výherce vylosován. Není-li uvedeno jinak, soutěž končí ve 23:59 daného dne. V případě jakéhokoli rozporu mají přednost informace uvedené v příspěvku oznamujícím soutěž před obecnými pravidly.
o b. Vyhrává komentátor, kterého porota vybere podle kritérií uvedených v příspěvku, kterým se soutěž vyhlašuje nebo v němž jsou objasněna pravidla.
o a. Výhercem se stává náhodně vylosovaný komentář pod příspěvkem, který se týká tématu soutěžního příspěvku podle výběru komentátora.
- Vítěz soutěže s pořadovým číslem 1 bude určen na základě následujících možností:
- Přihlášením do soutěže a zasláním příspěvku účastník prohlašuje, že je výhradním autorem příspěvku a že jeho použitím nebudou porušena práva třetích osob. Tuto skutečnost je účastník povinen na žádost organizátora kdykoli prokázat. Odesláním příspěvku uděluje účastník organizátorovi a pořadateli soutěže bezpodmínečnou a bezplatnou licenci k použití příspěvku a souhlasí s tím, že organizátor a pořadatel soutěže mohou příspěvek nebo jeho část bez omezení zveřejnit a použít, a to bez časového nebo územního omezení.
- Soutěž probíhá od data uvedeného v příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena. Pro účast v soutěži musí účastníci zanechat komentář pod soutěžním příspěvkem na oficiálních webových stránkách společnosti SVX s.r.o., pokud není v příspěvku vyhlašujícím soutěž uvedeno jinak.
- Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s korespondenční adresou v České republice (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce).
- Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s podmínkami soutěže.
Pro účast v soutěži platí následující podmínky:

45615993 Zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Nitře.
SVX s.r.o., se sídlem Považská 2, 940 01 Nové Zámky,
Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost:

Tato soutěž není nijak spojena se společností Facebook, není jí organizována, sponzorována ani podporována. Kontaktní osobou pro tuto soutěž není společnost Facebook.
Losování se uskuteční: 16.07.2024
Doba trvání: od 1.7.2024 do 15.7.2024


Statut soutěže SVX s.r.o. 1_2024.

Poprvé na svx.cz? Zaregistrujte se a máte přehled o aktuálních novinkách a akcích.

Sledujte náš YouTube kanál

Přejít na SVX kanál