[email protected]
+421907 778 007
Po – Pá: 8:00 – 15:30
0
0,00 CZK

Napište co hledáte

MASTERsil Sypký přípravek pH plus 1kg

Bazénová chemie udržuje vodu čistou a bezpečnou pro koupání pomocí regulace pH, obsahu chlóru a dalších chemikálií. Zobrazit více

Sypký přípravek pH plus 1kg

Fotografie jsou ilustrační

Výrobce MASTERsil
86,07 CZKSleva -15 %
72,91 CZK / ks
s DPH (21.00%)
60,26 CZK bez DPH
  • Nabídka pro větší množství

Záruka 24 měsíců Kód: ms31119022 EAN: 8595169260393

Sypký přípravek pH plus 1kg

72,91 CZK

Sypký přípravek pH plus 1kg

Bazénová chemie udržuje vodu čistou a bezpečnou pro koupání pomocí regulace pH, obsahu chlóru a dalších chemikálií.

 

Charakteristika:

MASTERsil pH+ je sypký přípravek pro snižování kyselosti (zvyšování hodnoty pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 7,0-7,4. V tomto rozmezí je zajištěno optimální působení ostatních přípravků na ošetření bazénové vody a tím i její zdravotní nezávadnost.

Návod k používání:

MASTERsil pH+ zvýší hodnotu pH o 0,1 při dávce 5g/m³ (cca 1 polévková lžíce na 1000 l vody). Dávkování se provádí tak, že vypočtené množství potřebné pro dosažení hodnoty pH 7,2 se ropustí v plastové nádobě s vodou a následně se rovnoměrně nalije do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Kontrolu hodnoty pH provádějte po dokonalém promíchání.

 

Skladování:

Skladujte v původních, těsně uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě.

 

Výstražné upozornění:

H319 Způsobuje vážné poškození očí.

 

Bezpečnostní upozornění:

  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P280 Noste ochranné rukavice.
  • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte s vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte NÁRODNÍ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM.
  • P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

Spotřebujte do data uvedeného na obalu.

 

UPOZORNĚNÍ:

Uhličitan sodný (Index 011-005-00-2,EC 207-838-8,CAS 497-19-8