[email protected]
+421907 778 007
Po – Pá: 8:00 – 15:30
0
0,00 CZK

Fischer Silikon stavební Bílý

Stavební silikon přilnavý k více povrchům, téměř bez zápachu. Zobrazit více

Silikon stavební Bílý
Silikon stavební Bílý
Silikon stavební Bílý
Fotografie jsou ilustrační
Objem (ml)
310 ml
Výrobce Fischer
213 CZK / ks
s DPH (21.0%)
176,03 CZK bez DPH
 • Nabídka pro větší množství

Záruka 24 měsíců Kód: 525321 EAN: 4048962178678

Silikon stavební Bílý

213 CZK

Silikon stavební Bílý - 310 ml

Fischer stavební silikon se málo smršťuje a nevydává žádný zápach, takže je vhodný i pro náročné aplikace. Silikonový tmel na bázi alkoxy má silnou přilnavost na různé povrchy v interiéru a exteriéru. Stavební silikon je vhodný pro těsnění spár okolo okenních a dveřních rámů, na tmelení styčných a dilatačních spár na střechách a na stěnách.

Díky protiplísňové složce je stavební silikon použitelný i v koupelně, WC a kuchyni, při montáži sanitárního vybavení. Silikon se snadno aplikuje a vyhlazuje, takže práce s ním probíhá rychle a přesně.


Výhody:

 • Vysoce kvalitní neutrální silikon s malou mírou smršťování je vhodný pro náročné aplikace při aplikacích ve stavebním a průmyslovém sektoru.
 • Stavební silikon je téměř bez zápachu, a proto je vhodný pro aplikace v malých uzavřených prostorech.
 • Silikon se snadno nanáší a vyhlazuje. Práce s ním je jednoduchá a rychlá.
 • Silikon je otěruvzdorný. I při častém čištění si dokáže dlouho zachovávat atraktivní vzhled.

Aplikace:

 • Styčné a dilatační spáry ve stavebním průmyslu (např. Okna, dveře, fasády, střešní okna).
 • Okenní výplň.
 • Dilatační a styčné spáry v kuchyni, sanitární oblasti a při instalacích.
 • Lepení zrcadel (transparent).
 • Utěsňování strojů, zásobníků při konstrukci průmyslového vybavení.

Stavební materiály:

 1. Beton
 2. Chróm
 3. Nerezová ocel
 4. Eloxování
 5. Smalt, obkladačky, keramika
 6. Sklo, glazované povrchy
 7. Dřevo s nátěrem
 8. H-PVC
 9. Měď, mosaz
 10. Zdivo
 11. PMMA, PC, polyester
 12. Ocel
 13. Zinek


Popis první pomoci:

 • Při vdechování: přerušit práci. Postiženého vyvést na čerstvý vzduch, udržovat v klidu a v teple.
 • Při styku s kůží: odložit kontaminovaný oděv a obuv. Zasaženou kůži omýt vodou a mýdlem.
 • Při zasažení očí: jsou-li nasazeny kontaktní čočky, opatrně je vyjmout a začít vyplachovat čistou vodou, zasažené oko široce otevřené, od vnitřního koutku k vnějšímu a také pod víčky po dobu min.15 minut. Při přetrvávání potíží vyhledat lékařskou pomoc.
 • Při požití: vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. Nikdy nepodávat nic ústy osobě v bezvědomí, nebo má-li křeče.
 • Ochrana poskytovatelů první pomoci: při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného.

Bezpečnostní pokyny:

 • Dýchací cesty: není třeba.
 • Ruce: ochranné pracovní rukavice. Výběr rukavic přizpůsobit době použití, jejich odolnosti výrobku otestováním. Poškozené rukavice vyměnit.
 • Oči: ochranné brýle s bočními štítky nebo obličejový štít.
 • Pokožka: pracovní oděv.
 • Tepelné nebezpečí: není.
 • Omezování životního prostředí: zamezit zbytečným únikům do životního prostředí.

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP):

 • Tato směs není klasifikována jako nebezpečná. Výrobek obsahuje složku s klasifikací Asp. Tox. 1, H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Tato klasifikace však není u výrobku uvedena, protože směs je distribuována jako tmel (pastovité skupenství) a její požití s vniknutím do dýchacích cest je vzhledem k její viskozitě vyloučeno.
Technické parametry

 • Objem (ml)
  310 ml
 • Typ látky
  Silikón
 • Barevný odstín
  Bílý
 • Variant
  310ml

Poprvé na svx.cz? Zaregistrujte se a máte přehled o aktuálních novinkách a akcích.

Sledujte náš YouTube kanál

Přejít na SVX kanál