Fotografie jsou ilustrační

MASTERsil Čistič spár

 Pouze osobní odběr.

Přípravek na čištění spár značky MASTERsil. Víc ↓

Objem: 750ml
Množstevní jednotka: ks
Značka: MASTERsil
Termín dodání: 05.06.2023
Skladem 5 ks |
MASTERsil MASTERsil
Záruční doba: 24 měsíců
EAN: 8595169238705 Kód: 30812202

Čistič spár - 750 ml

Je to profesionální tekutý přípravek s obsahem iontů stříbra, který formou aktivní pěny dokonale renovuje. Čistí zašlou špínu ve spárách obkladů, dlažeb, kamenů a pod. Působením přípravku se nemění původní barva spár, nenarušuje čištěné povrchy.


Aplikace:

 1. Přípravek nastříkejte na znečištěné povrchy (aplikátor vytvoří pěnu) a do 5 minut mechanicky pomocí kartáče, hadříku nebo houbičky vyčistěte spáru, potom otřete vlhkou houbou (v případě silného znečištění postup opakujte).
 2. Vyčištěnou spáru vytřete dosucha.
 3. Balení: 750ml sprej
 4. Obsahuje: aniontové povrchově aktivní látky <5%, amfoterní povrchově aktivní látky <5%.


Upozornění:

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku, nebo v bezpečnostním listu.


Klasifikace nebezpečnosti:


 • Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Signální slovo: Nebezpečí !


Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí: zdraví škodlivý při požití, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Nejzávažnější fyzikálně-chemické nepříznivé účinky: může být korozivní pro kovy


Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Používejte ochranné rukavice.
 • Při kontaktu s očima několik minut vyplachujte vodou.
 • Po vdechnutí: přejděte na čerstvý vzduch.
 • Při styku s kůží: omyjte postižené místo velkým množstvím vlažné vody.
 • Při požití: nevyvolávejte zvracení! Vypláchněte ústa čistou vodou.
 • Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových a spodních vod.

Ghs011005a


Typ látky Čistič
Objem 750
Použití Spáry

Zatím nikdo produkt nehodnotil.