[email protected]
+421907 778 007
Po – Pá: 8:00 – 15:30
0
0,00 CZK

Fischer Silikon univerzální Transparent

Univerzální silikon přilnavý ke několika povrchem, téměř bez zápachu. Zobrazit více

Silikon univerzální Transparent
Fotografie jsou ilustrační
Objem (ml)
310 ml
Použití
Univerzální
Výrobce Fischer
182,41 CZK / ks
s DPH (21.0%)
150,75 CZK bez DPH
 • Nabídka pro větší množství

Záruka 24 měsíců Kód: 525331 EAN: 4048962178708

Silikon univerzální Transparent

182,41 CZK

Silikon univerzální Transparent - 310 ml

Multi-univerzální silikon Fischer je ideální na těsnění a vyplňování spár při různých interiérových a exteriérových úpravách a činnostech, jako je např. výměna nebo montáž sanitární techniky. Silikonový tmel má vysokou pružnost, a tak je vhodný pro tmelení spár s rozměrovou deformací do 25%. Báze tmelu je acetátová a obsahuje protiplísňovou složku, díky které si tmel po dlouhou dobu uchovává čistý a atraktivní vzhled.


Výhody:

 • Díky roztažnosti 20% je DSSI vhodný na silně namáhané dilatační a styčné spáry. To zaručuje dlouhodobé vyplnění spáry.
 • Dobrá přilnavost k hladkým povrchem, jako např. ke kachličky, zabraňuje poškození v důsledku vlhkosti z podkladu a tím zaručuje spolehlivou funkčnost.
 • Fungicidní účinné látky zaručují čistý vzhled spáry na dlouhou dobu.

Aplikace:

 • Spáry dřezů a toalet.
 • Dilatační spáry mezi podlahou a obkladačkami.
 • Spáry okolo smaltovaných i akrylátových van a sprchových koutů.
 • Styčné spáry mezi drevokonštrukciou a obkladačkami.
 • Styčné spáry v kuchyni.
 • Těsnící spoje pro vitríny a skleněné stavební prvky.
 • Lakované dřevěné a hliníková okna.

Stavební materiály:

 • nerezová ocel
 • eloxování
 • epoxid
 • obkladačky
 • glazované povrchy
 • sklo
 • H-PVC
 • keramika
 • lakované dřevo
 • polyester

Princip funkce / montáž:

 • Chemická báze: 1 složkový silikonový acetát
 • Obsahuje fungicidy / ochranu proti plísním
 • Doba zpracovatelnosti: cca 5 minut
 • Teplota při zpracování: + 5 ° C až + 30 ° C
 • Tepelná odolnost: -50 ° C až + 120 ° C
 • Přípustná deformace: 25%
 • Dobrá chemická odolnost
 • Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům, stárnutí a UV záření
 • Nelze natírat

Popis první pomoci:

 • Při vdechování: přerušit práci. Postiženého vyvést na čerstvý vzduch, udržovat v klidu a v teple.
 • Při styku s kůží: odložit kontaminovaný oděv a obuv. Zasaženou kůži omýt vodou a mýdlem.
 • Při zasažení očí: jsou-li nasazeny kontaktní čočky, opatrně je vyjmout a začít vyplachovat čistou vodou, zasažené oko široce otevřené, od vnitřního koutku k vnějšímu a také pod víčky po dobu min.15 minut. Při přetrvávání potíží vyhledat lékařskou pomoc.
 • Při požití: vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. Nikdy nepodávat nic ústy osobě v bezvědomí, nebo má-li křeče.
 • Ochrana poskytovatelů první pomoci: při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného.

Bezpečnostní pokyny:

 • Dýchací cesty: není třeba.
 • Ruce: ochranné pracovní rukavice. Výběr rukavic přizpůsobit době použití, jejich odolnosti výrobku otestováním. Poškozené rukavice vyměnit.
 • Oči: ochranné brýle s bočními štítky nebo obličejový štít.
 • Pokožka: pracovní oděv.
 • Tepelné nebezpečí: není.
 • Omezování životního prostředí: zamezit zbytečným únikům do životního prostředí.

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP):

 • Tato směs není klasifikována jako nebezpečná. Výrobek obsahuje složku s klasifikací Asp. Tox. 1, H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Tato klasifikace však není u výrobku uvedena, protože směs je distribuována jako tmel (pastovité skupenství) a její požití s vniknutím do dýchacích cest je vzhledem k její viskozitě vyloučeno.


Technické parametry

 • Objem (ml)
  310 ml
 • Barevný odstín
  Transparentní
 • Použití
  Univerzální
 • Variant
  310ml

Poprvé na svx.cz? Zaregistrujte se a máte přehled o aktuálních novinkách a akcích.

Sledujte náš YouTube kanál

Přejít na SVX kanál