[email protected]
+421907 778 007
Po – Pá: 8:00 – 15:30
0
0,00 CZK

Fischer Silikon univerzální Bílý

Univerzální silikon přilnavý k více povrchům, téměř bez zápachu. Zobrazit více

Silikon univerzální Bílý
Fotografie jsou ilustrační
Objem (ml)
310 ml
Použití
Univerzální
Výrobce Fischer
179,08 CZK / ks
s DPH (21.0%)
148 CZK bez DPH
 • Nabídka pro větší množství

Záruka 24 měsíců Kód: 525322 EAN: 4048962178685

Silikon univerzální Bílý

179,08 CZK

Silikon univerzální Bílý - 310 ml

Multi-univerzální silikon Fischer je ideální na těsnění a vyplňování spár při různých interiérových a exteriérových úpravách a činnostech, jako je např. výměna nebo montáž sanitární techniky. Silikonový tmel má vysokou pružnost, a tak je vhodný pro tmelení spár s rozměrovou deformací do 25%. Báze tmelu je acetátová a obsahuje protiplísňovou složku, díky které si tmel po dlouhou dobu uchovává čistý a atraktivní vzhled.


Výhody:

 • Díky roztažnosti 20% je DSSI vhodný na silně namáhané dilatační a styčné spáry. To zaručuje dlouhodobé vyplnění spáry.
 • Dobrá přilnavost k hladkým povrchem, jako např. ke kachličky, zabraňuje poškození v důsledku vlhkosti z podkladu a tím zaručuje spolehlivou funkčnost.
 • Fungicidní účinné látky zaručují čistý vzhled spáry na dlouhou dobu.

Aplikace:

 • Spáry dřezů a toalet.
 • Dilatační spáry mezi podlahou a obkladačkami.
 • Spáry okolo smaltovaných i akrylátových van a sprchových koutů.
 • Styčné spáry mezi drevokonštrukciou a obkladačkami.
 • Styčné spáry v kuchyni.
 • Těsnící spoje pro vitríny a skleněné stavební prvky.
 • Lakované dřevěné a hliníková okna.

Stavební materiály:

 • nerezová ocel
 • eloxování
 • epoxid
 • obkladačky
 • glazované povrchy
 • sklo
 • H-PVC
 • keramika
 • lakované dřevo
 • polyester

Princip funkce / montáž:

 • Chemická báze: 1 složkový silikonový acetát
 • Obsahuje fungicidy / ochranu proti plísním
 • Doba zpracovatelnosti: cca 5 minut
 • Teplota při zpracování: + 5 ° C až + 30 ° C
 • Tepelná odolnost: -50 ° C až + 120 ° C
 • Přípustná deformace: 25%
 • Dobrá chemická odolnost
 • Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům, stárnutí a UV záření
 • Nelze natírat

Popis první pomoci:

 • Při vdechování: přerušit práci. Postiženého vyvést na čerstvý vzduch, udržovat v klidu a v teple.
 • Při styku s kůží: odložit kontaminovaný oděv a obuv. Zasaženou kůži omýt vodou a mýdlem.
 • Při zasažení očí: jsou-li nasazeny kontaktní čočky, opatrně je vyjmout a začít vyplachovat čistou vodou, zasažené oko široce otevřené, od vnitřního koutku k vnějšímu a také pod víčky po dobu min.15 minut. Při přetrvávání potíží vyhledat lékařskou pomoc.
 • Při požití: vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. Nikdy nepodávat nic ústy osobě v bezvědomí, nebo má-li křeče.
 • Ochrana poskytovatelů první pomoci: při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného.

Bezpečnostní pokyny:

 • Dýchací cesty: není třeba.
 • Ruce: ochranné pracovní rukavice. Výběr rukavic přizpůsobit době použití, jejich odolnosti výrobku otestováním. Poškozené rukavice vyměnit.
 • Oči: ochranné brýle s bočními štítky nebo obličejový štít.
 • Pokožka: pracovní oděv.
 • Tepelné nebezpečí: není.
 • Omezování životního prostředí: zamezit zbytečným únikům do životního prostředí.

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP):

 • Tato směs není klasifikována jako nebezpečná. Výrobek obsahuje složku s klasifikací Asp. Tox. 1, H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Tato klasifikace však není u výrobku uvedena, protože směs je distribuována jako tmel (pastovité skupenství) a její požití s vniknutím do dýchacích cest je vzhledem k její viskozitě vyloučeno.Technické parametry

 • Objem (ml)
  310 ml
 • Barevný odstín
  Bílý
 • Použití
  Univerzální
 • Variant
  310ml

Poprvé na svx.cz? Zaregistrujte se a máte přehled o aktuálních novinkách a akcích.

Sledujte náš YouTube kanál

Přejít na SVX kanál