[email protected]
+421907 778 007
Po – Pá: 8:00 – 15:30
0
0,00 CZK

Fischer Silikon sanitární Transparentní

Sanitárny silikón priľnavý k viacerým povrchom. Zobrazit více

Silikon sanitární Transparentní
Fotografie jsou ilustrační
Objem (ml)
310 ml
Výrobce Fischer
187,96 CZK / ks
s DPH (21.0%)
155,34 CZK bez DPH
 • Nabídka pro větší množství

Záruka 24 měsíců Kód: 525017 EAN: 4048962178647

Silikon sanitární Transparentní

187,96 CZK

Silikon sanitární Transparentní - 310 ml

Sanitární silikon - trvale elastický jednosložkový silikon, použití v dilatačních spárách, fungicidní účinek brání vzniku hub a plísní ve vlhkých místnostech.


Výhody:

 • Umožňuje jednoduché zpracování a vyhlazení
 • Odolává plísním
 • Zajišťuje plynulý pracovní postup
 • Díky fungicidním složkám je dosaženo perfektní vzhled spár na dlouhou dobu
 • Odolný proti chemikáliím, stárnutía povětrnostním vlivům
 • Dobrá přilnavost k hladkým povrchem zabraňuje vlhnutí podkladu a zaručuje funkčnost

Aplikace:

 • obkladačky
 • glazované povrchy
 • sklo
 • H-PVC
 • keramika

Princip funkce / montáž:

 • 1 složkový silikonový Acelite
 • trvale elastický
 • obsahuje fungicidy
 • Zatvrdne po cca 6 min.
 • Aplikační teplota: +5 až +40 stupňů Celsia
 • Teplotní odolnost: -40 až +120 stupňů Celsia
 • Protažení při přetržení: 600 procent
 • Vytlačuje se pomocí aplikační pistole KP M1, KP M2 nebo KP M3
 • spáry kolem umyvadel a toalet
 • dilatační spáry na podlahové dlažby a stěnových dlaždiček
 • spáry kolem kuchyňských dřezů
 • spárování ocelových, smaltovaných a plastových van
 • spoje mezi dřevem a dlaždicemi

Popis první pomoci:

 • Při vdechování: přerušit práci. Postiženého vyvést na čerstvý vzduch, udržovat v klidu a v teple.
 • Při styku s kůží: odložit kontaminovaný oděv a obuv. Zasaženou kůži omýt vodou a mýdlem.
 • Při zasažení očí: jsou-li nasazeny kontaktní čočky, opatrně je vyjmout a začít vyplachovat čistou vodou, zasažené oko široce otevřené, od vnitřního koutku k vnějšímu a také pod víčky po dobu min.15 minut. Při přetrvávání potíží vyhledat lékařskou pomoc.
 • Při požití: vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. Nikdy nepodávat nic ústy osobě v bezvědomí, nebo má-li křeče.
 • Ochrana poskytovatelů první pomoci: při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného.

Bezpečnostní pokyny:

 • Dýchací cesty: není třeba.
 • Ruce: ochranné pracovní rukavice. Výběr rukavic přizpůsobit době použití, jejich odolnosti výrobku otestováním. Poškozené rukavice vyměnit.
 • Oči: ochranné brýle s bočními štítky nebo obličejový štít.
 • Pokožka: pracovní oděv.
 • Tepelné nebezpečí: není.
 • Omezování životního prostředí: zamezit zbytečným únikům do životního prostředí.

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP):

 • Tato směs není klasifikována jako nebezpečná. Výrobek obsahuje složku s klasifikací Asp. Tox. 1, H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Tato klasifikace však není u výrobku uvedena, protože směs je distribuována jako tmel (pastovité skupenství) a její požití s vniknutím do dýchacích cest je vzhledem k její viskozitě vyloučeno.


Technické parametry

 • Objem (ml)
  310 ml
 • Druh
  Silikon
 • Barevný odstín
  Transparentní
 • Variant
  310ml

Poprvé na svx.cz? Zaregistrujte se a máte přehled o aktuálních novinkách a akcích.

Sledujte náš YouTube kanál

Přejít na SVX kanál