Fotografie jsou ilustrační

Banchem 5P® čisticí prostředek s dezinfi. účinkem na plochy

Kapalný dezinfekční prostředek na plochy a předměty s účinnou látkou KAZ. Víc ↓

Objem: 1L
Množstevní jednotka: ks
Značka: Banchem
Záruční doba: 24 měsíců
EAN: 8586000281677 Kód: 20904

Čisticí prostředek s dezinfi. účinkem na plochy - 1 L

Kapalný dezinfekční prostředek na plochy a předměty s účinnou látkou KAZ. Je vhodný k dezinfekci podlahy a předmětů ve zdravotnictví a v běžné praxi.


Aplikace:

 • Plošná dezinfekce: Před dezinfekcí odstraňte z povrchu hrubé nečistoty, hlavně proteinového a lipidového charakteru.
 • Plochy a povrchy potom otřete naředěným DP a nechte zaschnout.
 • Povrch znečištěný krví nejprve překryjte (dezinfikujte) a potom očistěte.
 • V biologicky zatíženém prostředí doporučujeme použití biocidních přípravků s jinými účinnými látkami.

Příprava pracovního roztoku:

 • Pro přípravu pracovního roztoku použijte vodu s teplotou 25 - 30 ° C postupem voda + dezinfekční prostředek.
 • Příklad: 1 litr 2% roztoku připravíme smícháním 980ml vody s 20ml dezinfekčního prostředku.

Doba použitelnosti:

 •    24 měsíců.

Oblast použití:

 • 5 P Plus doporučujeme používat k čištění a mírný stupeň dezinfekce, ideálně v DD a USS.
 • Přípravek se vyznačuje příjemnou vůní.
 • Je PH neutrální a neobsahuje takové účinné látky, které by mohly způsobit podráždění sliznic nebo jiné nežádoucí následky.
 • Přípravek je určen pouze pro profesionální použití.
 • Reg.č .: BIO / 444 / D / 03/1 / CCHLP

Složení:

 • Méně než 5%: neiontové povrchově aktivní látky,
 • Méně než 5%: kationtové povrchově aktivní látky,
 • Konzervační činidlo: 2-brom-2nitro-1,3-propandiol
 • Parfém: D-limonene ((R) -1-methyl-4- (1-metyletenyl) -cyklohexén),
 • Linalool.

Množství účinné látky v 100 g přípravku:

 • kvartérní amoniové sloučeniny,
 • alkyl (C12-C18) benzyldimetylamónium-chlorid 1,9 g
 • Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Před použitím si vždy přečtěte informace o přípravku na etiketě!


Produkty BANCHEM si našly své uplatnění v průmyslu, hotelnictví, státní správě a v ZDRAVOTNICTVÍ.

Vyrobeno na Slovensku!


Výstražné slovo: Nebezpečí !


Standardní věty o nebezpečnosti:


 • Způsobuje vážné poleptání kůže a poškození očí.
 • Může vyvolat alergickou kožní reakci
 • Podezření, že způsobuje rakovinu
 • Při delší nebo opakované expozici může poškodit orgány
 • Vysoce toxický pro vodní organismy

Bezpečnostní upozornění:


 • Udržujte mimo dosah dětí
 • Po požití - vypláchněte ústní dutinu, nevyvolávejte zvracení
 • Po vdechování - dostavte se na čerstvý vzduch
 • Po zasažení očí - několik minut vyplachujte čistou vodou
 • Zabraňte uvolňování do životního prostředí

Ghs011008aGhs011009aGhs011005aGhs011007a

Objem 1L

Zatím nikdo produkt nehodnotil.